Didàctica

[Aula de seguiment i reforç escolar - Classes particulars]

Assesorament personal

 | Entrevista conjunta amb pares, alumnes i el professorat per les classes particulars

El funcionament de Didàctica

Entrevista personal

Selecció de model formatiu

Conjunta, pares, alumnes i
professionals de Didàctica, per detectar
les necessitats formatives.

D'acord amb els vostres objectius
o necessitats, podeu escollir entre
formació a les aules o a domicili.

Selecció del nivell o professor

Realització de les classes

Segons el que s'hagi acordat,
s'incorporarà l'alumne al grup
corresponent o se li assignarà el
professor més adient.

Seguiment personalitzat
El contacte amb els pares és constant,ja
que hi haurà seguiments periòdics de
l’evolució de l’alumne per part de professor.

Didàctica, aula de seguiment i reforç escolar, posa a l'abast de pares i alumnes un sistema de formació individualitzat i dissenyat perquè l'aprenentatge es realitzi d'una manera PROGRESSIVA, SÒLIDA i amb GARANTIES D'ÈXIT.

Professorat

El nostre equip de professors particulars ha estat seleccionat d'acord amb els seus coneixements especialitzats i les seves aptituds pedagògiques. La seva experiència professional com a docents és sempre avalada per l'àrea de selecció de personal i de formació del Grup Organigrama.

L’EQUIP DE DIDÀCTICA
L'equip de Didàctica forma part de l'àrea de formació del Grup Organigrama, grup empresarial especialitzat en recursos humans, i amb una sòlida trajectòria de més de 20 anys en disseny, planificació i desenvolupament de cursos. La nostra experiència queda garantida pels més de 10.000 alumnes que han passat per les nostres instal·lacions, així com per l'equip de professors que col·laboren amb nosaltres des dels inicis de l'activitat formativa.

DIDÀCTICA

C.Sèquia, 11, 2a Planta · 17001 Girona · Tel.972 222 900 · Fax 972 20 98 81