Didàctica

[Aula de seguiment i reforç escolar - Classes particulars]

Formació amb classes particulars per a tothom

 | Per estudiants d'ESO i estudiants de Batxillerat

A QUI S’ADREÇA DIDÀCTICA?

Classes per a estudiants d'ESO

Iniciar l'ESO suposa en molts casos un canvi de
funcionament i d'hàbits a l'alumne. Ha d'adaptar-se a
una nova etapa acadèmica, en què s'exigirà una més
alta comprensió de les matèries d'estudi, a més
d'altres capacitats i/o habilitats necessàries per al seu
desenvolupament formatiu.

Classes per a estudiants de Batxillerat

En l'etapa del Batxillerat l'alumne ha de prendre
consciència, des d'un bon principi, de la importància
del rigor i la constància en l'estudi, per tal d'afrontar
amb tranquil·litat les proves finals que li permetran
arribar a un prometedor futur acadèmic.

Professorat

El nostre equip de professors particulars ha estat seleccionat d'acord amb els seus coneixements especialitzats i les seves aptituds pedagògiques. La seva experiència professional com a docents és sempre avalada per l'àrea de selecció de personal i de formació del Grup Organigrama.

L’EQUIP DE DIDÀCTICA
L'equip de Didàctica forma part de l'àrea de formació del Grup Organigrama, grup empresarial especialitzat en recursos humans, i amb una sòlida trajectòria de més de 20 anys en disseny, planificació i desenvolupament de cursos. La nostra experiència queda garantida pels més de 10.000 alumnes que han passat per les nostres instal·lacions, així com per l'equip de professors que col·laboren amb nosaltres des dels inicis de l'activitat formativa.

DIDÀCTICA

C.Sčquia, 11, 2a Planta · 17001 Girona · Tel.972 222 900 · Fax 972 20 98 81